Genveje


Uddannelsen er for dig,  der er klar til at bygge videre på din diplomuddannelse i ledelse, og som oplever et udtalt behov for teorier og metoder, der kan kvalificere din ledelse og styring i hverdagen. Uddannelsen er en norsk akkrediteret masteruddannelse udviklet og udbudt i samarbejde med Universitet i Agder.

UiA  er et internationalt anerkendt universitet der forsker i ledelse og styring af offentlige velfærdsorganisationer, og som har mange års erfaring med at udvikle og udbyde erfaringsbaserede masteruddannelser inden for ledelse til professionerne.